BlogVeel bedrijven staan negatief tegenover thuiswerk

Het kan niet altijd

Toegegeven, thuiswerken is niet altijd mogelijk. Er zijn vele beroepen in de meer uitvoerende sfeer die ter plaatse uitgevoerd moeten worden. Een wegwerker aan de A9 die daar zijn nuttige en noodzakelijke werkzaamheden uitvoert kan dat niet thuis doen. Die groep valt dus buiten elke discussie. Maar Nederland kent enorm veel zogenaamde "kenniswerkers"ofwel mensen die achter een bureau hun werkzaamheden uit zitten te voeren. En dat is eigenlijk de doelgroep.

Bedrijven vinden het of eng

Maar dan komen we bij een groep bedrijven die het maar niets vinden. Vaak met oudere werkgevers aan het hoofd die zelf ook nooit thuis hebben gewerkt en er nut en noodzaak dan ook helemaal niet van inzien. Deze groep is bang dat men de controle over de werknemer kwijt raakt en ziet niet goed in hoe je daar toch iets aan kunt doen. Het betreft dan ook meestal hiërarchisch ingerichte bedrijven met een starre bedrijfscultuur.

Medewerkers worden betaald voor aanwezigheid

En dan is er natuurlijk een grote groep werknemers die worden betaald voor hun aanwezigheid. Al dan niet daarbij geholpen door een prikklok want op de eigen verantwoordelijkheid vertrouwen is toch vaak wel een stapje te ver. Het hele bedrijf is daar in het algemeen op ingesteld. Iedereen gaat er dan ook vanzelf aan meedoen.

Vooral grotere bedrijven

We vinden de bedrijven die betalen voor aanwezigheid vooral bij grote bedrijven in de dienstverlenende sfeer. Vooral banken en verzekeraars zijn voorbeelden. Het is ook niet zo vreemd dat daar de laatste jaren zoveel massa-ontslagen vallen. Vaak waren afdelingen al vele jaren zwaar overbezet.

De (semi-)overheid als bedrijf

Een bedrijf, als je het zo wilt noemen, waar het aantal medewerkers nauwelijks of geen rol speelt is uiteraard de overheid. De status van veel managers hangt af van het aantal werknemers dat je "onder" je hebt dus er is geen enkele prikkel om dat af te bouwen. Integendeel, er zal altijd geprobeerd worden om nieuwe mensen aan te trekken. En die moet je wel kunnen zien en controleren, met name of ze aanwezig zijn.

Nepnieuws over de thuiswerk-trend

Als je de publiciteit over dit onderwerp een beetje volgt dan zie je al snel dat voor al de werkgevers negatief reageren en de werknemers overwegend positief reageren op thuiswerk. Beide groeperingen zien wel degelijk dat er ook een andere kant is maar wensen die toch liever niet mee te nemen. Het gevaar is dan ook dat er een vorm van misleiding ontstaat. Om maar een populaire term te gebruiken: Er is sprake van nepnieuws. De grootste pleitbezorgers zijn in het algemeen bedrijven die actief met thuiswerk aan de gang zijn gegaan én de thuiswerkende werknemer. Die hebben er eenmaal aan hebben geroken en laten zich niets meer wijsmaken.

Lees meer over de mogelijkheden van thuis werken

Wilt u meer weten over deze de vele manieren van thuiswerken, zoals bijvoorbeeld als freelancer, download dan gratis en zonder enige verplichting boekje over thuiswerken. Wilt u alles weten over de manier waarop u met het eFiliaal project kunt bijverdienen, download dan het tweede boek.

Klik op onderstaande afbeeldingen om uw exemplaar te verkrijgen

Klik op bovenstaande afbeeldingen om uw exemplaar te verkrijgen


Sleutelwoorden

verantwoordelijkheid(11) controle(11) sfeer(11) banken(11) wensen(12) oudere(13) thuiswerk(13) noodzaak(14) meedoen(14) medewerkers(17) populaire(17) publiciteit(18) boekje(18) nut(19) zwaar(20) werknemers(21) controleren(22) gevaar(25) bang(27) vreemd(28) verplichting(29) discussie(30) negatief(30) download(31) degelijk(32) bedrijf:363;mogelijkheden:269;vooral:251;gratis:246;zogenaamde:203;uiteraard:194;bedrijven:186;doelgroep:175;trekken:173;nooit:165;groep:139;manieren:130;term:115;boek:106;vertrouwen:88;afbeeldingen:87;betalen:75;verkrijgen:73;nauwelijks:69;voorbeelden:67;enorm:65;nederland:64;positief:59;overheid:58;kwijt:49;thuiswerken:46;grootste:43;exemplaar:40;liever:40;project:39;vanzelf:37;thuis:34;reageren:33;werkzaamheden:32;degelijk:32;download:31;negatief:30;discussie:30;verplichting:29;vreemd:28;bang:27;gevaar:25;controleren:22;werknemers:21;zwaar:20;nut:19;boekje:18;publiciteit:18;populaire:17;medewerkers:17;meedoen:14;noodzaak:14;thuiswerk:13;oudere:13;wensen:12;banken:11;sfeer:11;controle:11;verantwoordelijkheid:11
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij