BlogSpin je eigen web

Een baan met zekerheid is het hoogst haalbare, toch?

In Nederland hebben de meeste mensen toch een duidelijke voorkeur voor het werken voor een baas. Eigen baas wordt in Nederland ook weinig gestimuleerd, je krijgt met veel vaak zeer ondoorzichtige regelgeving te maken en als je met vragen bij de overheid aanklopt wordt je bekeken als een zojuist gelande alien. Dat heeft als voordeel dat alleen de echte doorzetters overblijven.

Ook mensen met een migratieachtergrond zijn vaak ondernemer

In landen als bijvoorbeeld de USA is ondernemerschap een vanzelfsprekend iets. Maar kijk ook eens naar het grote aantal mensen met een migratieachtergrond dat een eigen onderneming heeft.

De nachtmerrie een mislukking

Één van de grote gevaren die mensen zien is dat van een mislukking en nog erger, een faillissement. Of je er iets aan kunt doen of niet (heel veel bedrijven worden met bijvoorbeeld het failliet van hun grootste afnemer meegesleurd) maakt niet uit. Je wordt in een hokje gezet en daar kom je nooit meer uit. Je krijgt van de overheid een cursus "met geld omgaan" aangeboden en soms kun je via de schuldsanering een schone lei krijgen. Maar het opgedrukte stempel zal je je leven lang blijven achtervolgen.

Durf en ondernemerschap in de USA

In de USA is failliet gaan een teken van durf en ondernemerschap. Daar begrijpt men dat het niet altijd goed gaat met een bedrijf en dat je daar als ondernemer veel van leert. Iedereen zal dus weer rustig zaken doen met iemand met een faillissement op zijn naam.


“based on a premise that every employee in a hierarchy tends to rise to his or her level of incompetence.”

Zijn er dan alleen maar negatieve kanten aan het ondernemerschap? Nee, integendeel. Rekening houden met de risico's is het een geweldig bestaan. Jij bepaalt wat er gaat gebeuren en wie het gaat doen. Niet één of ander figuur die nu eenmaal hoger in de pikorde van het bedrijf zit. Managers moet allemaal "het Peter Principle" eens lezen. Niet het meest recente managementboek (het is van 1969) maar wel één van de betere en voor iedereen die in grote organisaties werkt verbazend herkenbaar. Het idee erachter is simpel. Iedereen blijft in een hiërachisch opgezette organisatie -en dat zijn ze bijna allemaal- doorgroeien tot hij het niet meer kan bolwerken en dus niet meer voor verdere promotie in aanmerking komt. Met andere woorden, mensen die al lang voor een bedrijf werken groeien door tot een managementfunctie waar ze totaal niet geschikt voor zijn.

Alleen al het feit dat een dergelijke baas van je nek af is moet voor een zichzelf respecterend mens al voldoende zijn. Maar als al gezegd, Nederland heeft geen ondernemerscultuur meer. Iets wat in de Gouden Eeuw wel anders was, maar het is kennelijk geleidelijk aan verdwenen.

Eigenlijk is daarmee de voornaamste drijfveer van het ondernemerschap wel duidelijk. En dat is.....Vrijheid!. Één van de grootste verworvenheden die een mens in zijn leven kan hebben. En die vrijheid maakt alle negatieve kanten waar we dit verhaal mee begonnen zijn gewoon meer dan goed.

Dus kijk eens naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld wat minder te gaan werken. En kijk dan eens wat u leuk vindt om te doen en waar u goed in bent. Niet kijken naar het werk wat u nu doet maar naar het werk dat u zou willen doen. En dat is meestal iets heel anders. Ja toch? Nu, pak de kans en doe het! Op deze manier glijdt u er geleidelijk aan in zonder rare risico's te nemen en als het goed gaat dan verschuift u weer wat van uw vaste baan naar uw eigen onderneming.

Dus wordt de u de trotse spin in uw zelfgesponnen web: Start voor uzelf, bij voorkeur in het begin als bijbaan. Doen!


Sleutelwoorden

vrijheid(10) durf(10) baas(15) erger(16) usa(16) landen(16) verdwenen(18) geweldig(19) vanzelfsprekend(19) mens(20) onderneming(21) duidelijke(25) voornaamste(27) nee(29) geleidelijk(34) groeien(36) totaal(37) baan(39) negatieve(40) echte(43) grootste(43) voorkeur(46) overheid(58) rekening(61) nederland(64) geld:399;bedrijf:363;mogelijkheden:269;kans:221;zeer:217;bedrijven:186;nooit:165;meeste:162;voordeel:161;lezen:154;weinig:142;idee:117;simpel:108;ondernemer:106;geschikt:96;feit:89;uzelf:88;cursus:87;doe:83;organisatie:70;risico:65;nederland:64;rekening:61;overheid:58;voorkeur:46;grootste:43;echte:43;negatieve:40;baan:39;totaal:37;groeien:36;geleidelijk:34;nee:29;voornaamste:27;duidelijke:25;onderneming:21;mens:20;vanzelfsprekend:19;geweldig:19;verdwenen:18;landen:16;usa:16;erger:16;baas:15;durf:10;vrijheid:10
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij