BlogMinder terugvallen op de overheid

Het aardgas zorgde voor een luchtbel

Mede door het overvloedig aanwezige aardgas ontstond in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in Nederland een verzorgingsstaat zoals je die zelden in de wereld tegenkwam. Voor elke tegenslag die een mens maar kon treffen kwam er wel een vorm van ondersteuning, uitkering of subsidie. Totdat de inkomsten wat minder gingen stijgen dan de uitgaven van de overheid en deze in de eerste decenia van de 21e eeuw in de problemen kwam. Ok, in verhouding met bijvoorbeeld Griekenland en sommige andere Zuid Europese landen was het leed nog wel te overzien, maar de overheid besloot het voorzieningenniveau drastisch terug te schroeven. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

Hoe betrouwbaar zijn cijfers?

Bij deze voorbeelden moeten we wel een paar kanttekeningen plaatsen. Zo is het bijzonder lastig om betrouwbare cijfers te vinden. Bijna alle instituten hebben de neiging om cijfers politiek in te kleuren, al was het maar omdat daar ook hun opdrachtgevers zitten. Cijfers moeten wel leuk blijven, tenslotte. Daarnaast is het vaak een kwestie van kijken in welke kaartenbak iemand zit. Een werkloze gaat naar de bijstand of wordt ziek en gaat naar de ziektewet. Maar wat gebeurt er dan? Blijft hij werkeloos? Of trekt hij nu een ziektewet uitkering? Of een bijstandsuitkering van de gemeente waarin hij woont? Elke statistiek gaat hier anders mee om. Iedereen hanteert ook andere definities. Kortom, echte conclusies op hoger niveau zijn zelden te trekken. En vandaar mensen deze vaak ook niet herkennen omdat de situatie in de eigen omgeving soms heel anders lijkt te zijn dan de officiële statistieken ons weten te melden. En dat kan zowel positief als negatief uitpakken.
“Een statisticus is iemand die verdrinkt in een rivier die gemiddeld een halve meter diep is. Godfried Bomans.”

Overgang naar de gemeenten

Het tweede kabinet Rutte heeft veel taken van de centrale overheid richting de gemeenten geschoven. Hoewel dit voor veel aanloopproblemen zorgde hoor je er op moment van schrijven niet veel meer over. Maar de opvang van ouderen, jongeren, gehandicapten etc. was wel drastisch veranderd.

Hogere AOW leeftijd

Een andere beslissing van de overheid was de verhoging van de AOW leeftijd. Hoewel iedereen tussen de 60 en 67 die om zich heen kijkt kan constateren dat werkende mensen zeer zeldzaam zijn en dan meestal vrijwilligerswerk doen, is de overheid van mening dat de situatie voor deze groepen sterk verbetert. Wat ongetwijfeld voor een deel komt door het geschuif met kaartenbakken waar veel stil leed achter schuil gaat. AOW'ers worden door veel mensen als een oneindig rijke groep gezien. Die zullen er ongetwijfeld tussen zitten, maar dat geldt ook voor het tegenovergesteld. Groepen die buiten elke regeling vallen, geen inkomen hebben en in moeten teren op hun bezit.

Pensioenuitkeringen

Ook de pensioenuitkeringen nemen niet meer toe. Hoewel er in theorie sprake is van indicering, is deze al vele jaren niet meer toegepast. Door de lage-rente politiek van de Europese Centrale Bank zijn daarbij vele pensioenfondsen onder de rode streep gekomen. Nu staat de plaats van deze streep steeds meer ter discussie. Maar wat het effect van schuiven is? Zet 10 deskundigen naast elkaar en je krijgt 10 verschillende antwoorden, met name op basis van de politieke overtuiging van de betrokken econoom.

Bijverdiensten zijn dus welkom

Er lopen dus grote groepen mensen rond voor wie een vorm van bijverdiensten zeer welkom zou zijn. Dat is één van de uitgangspunten van stichting eFiliaaL bij het opstarten van het eFiliaaL project. Hierbij is een vorm van bijverdienste voor iedereen haalbaar waarbij tegelijkertijd de plaatselijke winkeliers worden gesteund. Meer over dit project is te vinden op www.efiliaal.nl


Sleutelwoorden

ouderen(10) betrouwbaar(11) theorie(11) antwoorden(14) statistieken(14) overzien(16) instituten(16) landen(16) bank(17) herkennen(18) neiging(19) mens(20) plaatselijke(22) politieke(22) cijfers(23) bijzonder(25) zelden(25) ondersteuning(26) melden(27) discussie(30) negatief(30) gemeente(31) situatie(36) politiek(37) project(39) zeer:217;trekken:173;eerste:158;groep:139;problemen:104;basis:93;lastig:81;stichting:70;effect:69;mening:67;voorbeelden:67;nederland:64;positief:59;overheid:58;winkeliers:58;groepen:53;richting:48;sterk:46;echte:43;inkomsten:41;kwestie:41;inkomen:40;bijverdienste:40;project:39;politiek:37;situatie:36;gemeente:31;negatief:30;discussie:30;melden:27;ondersteuning:26;zelden:25;bijzonder:25;cijfers:23;politieke:22;plaatselijke:22;mens:20;neiging:19;herkennen:18;bank:17;landen:16;instituten:16;overzien:16;statistieken:14;antwoorden:14;theorie:11;betrouwbaar:11;ouderen:10
Info voor de pers
Veel gestelde vragen
Links en resources
Wie zijn wij